Câu hỏi thường gặp

– Quý khách nên ký hợp đồng với công ty để đảm bảo quyền lợi và hiểu rõ những quy định mua hàng. Phong Vũ Logistics sẽ không chịu trách nhiệm với những trường hợp giao dịch ngoài, chuyển tiền cho cá nhân xử lý giúp đơn hàng hoặc quản lý giúp tài khoản

=>>  Khi Quý khách đặt cọc tiền hàng tức là đã đồng ý với mọi quy định order của Phong Vũ Logistics, các trường hợp xảy ra khiếu nại chúng tôi sẽ áp dụng đúng theo các quy định đã nêu trên.