Bảng giá ghép cont Quảng Châu - Việt Nam

Line Hàng Lô – Số Lượng Ghép Cont
(Phù Hợp Với Tất Cả Mặt Hàng)
Sản Lượng
/KG
Kho HN Kho SG
Theo Cân Nặng
k/kg
Theo Thể Tích
TR/Khối
Theo Cân Nặng
k/kg
Theo Thể Tích
TR/Khối
Hàng tạp 28.000đ 3.500đ 38.000đ 4.000đ
>250kg 20.000đ 3.200đ 33.000đ 3.800đ
>1 tấn 16.000đ 3.000đ 21.000đ 3.500đ
>2 tấn Liên Hệ 0903450696 Liên Hệ 0903450696
Nhận Hàng Tại Quảng Châu – Các Tỉnh Trung Quốc cho các loại mặt hàng (trừ những mặt hàng cấm theo quy định của nhà nước) kho nhận hàng tại Quảng Châu nên tiết kiệm phí vận chuyển nội địa và khả năng xoay nhiều đường nếu có trục trặc về việc thông quan tại 1 cửa khẩu nào đó.
Line Hàng Lô – Số Lượng Chính Ngạch
Sản Lượng Kho HN Kho SG
Theo Cân Nặng
k/kg
Theo Thể Tích
TR/Khối
Theo Cân Nặng
k/kg
Theo Thể Tích
TR/Khối
>500kg 8.000đ 1.100đ 10.000đ 1.500đ
Nhận Hàng Tại Quảng Châu – Bằng Tường – Các Tỉnh Trung Quốc
Line Này Tùy Từng Mặt Hàng Sẽ Có Giá Riêng
Xin Vui Lòng Liên Hệ Hot line 090345069 Để Nắm Rõ Thông Tin
Hàng Nguyên Cont Liên Hệ Hotline