Bảng giá Order

Bảng Báo Giá Vận Chuyển Với Khách ORDER
Line TMDT Line Quảng Châu
Sản Lượng
/KG
Kho HN
K/KG
Kho SG
K/KG
Sản Lượng
/KG
Kho HN
K/KG
Kho SG
K/KG
Hàng Nhẹ
Hn 3500đ/Khối
———
SG 3900đ/khối
0 – 30kg 28.000đ 35.000đ 0 – 30kg 32.000đ 38.000đ
30 – 200kg 26.000đ 33.000đ 30 – 200kg 31.000đ 37.000đ
>200kg 25.000đ 32.000đ >200kg 30.000đ 36.000đ
– Kho nhận hàng ở Bằng Tường sẽ tiết kiệm chi phí vận chuyển Trung Quốc – Việt Nam nhưng sẽ gặp bất lợi về phí vận chuyển nội địa và khả năng xoay đường khi có sự cố về thông quan.
– Thời gian hàng về Hà Nội từ 03-05 ngày, thời gian hàng về TP.HCM từ 08 – 13 ngày trong điều kiện thông quan thông thường.(Với những đơn hàng có điều kiện và không phù hợp đi TMĐT chúng tôi sẽ tự động chuyển sang dịch vụ Ghép Cont
– Cho các loại mặt hàng (trừ những mặt hàng cấm theo quy định của nhà nước) kho nhận hàng tại Quảng Châu nên tiết kiệm phí vận chuyển nội địa và khả năng xoay nhiều đường nếu có trục trặc về việc thông quan tại 1 cửa khẩu nào đó.
– Thời gian hàng về Hà Nội từ 05 – 07 ngày, thời gian hàng về TP.HCM từ 08 – 13 ngày trong điều kiện thông quan thông thường.
– Có Nhận Hàng TMDT Nếu >300kg/Lô Hàng
Bảng Phí Dịch Vụ ORDER
Tiền ORDER Đơn Vị Tính Phí Dịch Vụ Phí ORDER chưa bao gồm phí kiểm đếm và Đóng Gói Hàng Hóa
3 Triệu Đơn Hàng 4%
3 – 100 Triệu Đơn Hàng 3%
>100 Triệu Đơn Hàng 2%
>500 Triệu Đơn Hàng 1%
Biểu Phí Kiểm Hàng
Số lượng sản phẩm/đơn Mức phí thu (Nghìn/p) Mức phí thu sản phẩm, phụ kiện
1 – 2sp 7.000đ 2.000đ
3 – 10sp 5.000đ 1.500đ
11 – 100sp 3.000đ 1.000đ
101 – 500sp 2.000đ 1.000đ
>500sp 1.000đ 700đ